top of page
Áltatlános Szerződési feltételek

Facilitálás és egyéb tevékenységek

www.nyisztororsolya.com

1. A Szolgáltató adatai:

 

Szolgáltató neve: Nyisztor Orsolya ev.

Székhely: 1116. Budapest, Albert utca 44.

Nyilvántartási szám: 55605179

Nyilvántartásba vevő szerv: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Adószám: 56902730-1-43

Telefonszám: +36304968712

E-mail cím: szio@nyisztororsolya.com

(továbbiakban: „Szolgáltató”)

 

A Szolgáltató nem tagja szakmai érdekképviseleti szervnek és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2. Értelmező rendelkezések

  • Szolgáltató: a Megrendelőt az eszközök elsajátításában segítő személy.

  • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

  • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

  • Megbízó: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközök használatát elmélyíteni szeretné. A Megbízó nagykorú, cselekvőképes és nincs gondnokság alatt. Mentális problémákkal vagy egészségügyi gonddal küzdőknek kizárólag orvosi és/vagy terápiát tartani jogosult felügyelettel és/vagy engedéllyel lehet a módszerben részt venniük.

  • Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközök: minden olyan eszköz, amelyeket Gary M. Douglas és dr. Dain Heer kifejlesztettek az évek során és amelyek az általuk vagy a szervezetük által engedélyezett képzéseken sajátíthatóak el. Jelen eszközök alkalmazása nem minősül sem terápiának, sem orvosi kezelésnek sem tanácsadásnak, sem orvosi, sem pszichológusi, vagy pszichiátriai kezeléseknek. Azokat nem helyettesíti.

3. A Szolgáltatás leírása

3.1. A Szolgáltató támogatja és az Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközökkel segíti a Megrendelőt az általa elérni kívánt könnyű és örömteli élet megvalósításában.

3.2. A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő készség szinten tudja alkalmazni az Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközöket. A Szolgáltatás nem minősül terápiának, sem életvezetési tanácsadásnak, sem kezelésnek, pusztán azt hivatott képviselni, hogy a Megrendelő magukat az Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközöket jobban tudja alkalmazni.

4. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

4.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót személyes, illetve online beszélgetés tartásával.

4.2. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Nyisztor Orsolya.

 

5. A szerződés létrejötte

5.1. Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.nyisztororsolya.com weboldalon található kapcsolatfelvétellel, beszélgetésre való jelentkezéssel, valamint a beszélgetésen való részvétellel lép hatályba. Ahhoz külön írásbeli megállapodás nem szükséges.

5.2. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, valamint hogy nem áll sem orvosi, sem pszichológusi, sem pszichiátriai kezelés alatt.

5.3. Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

6. Jelentkezés visszaigazolása

6.1. A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket a megérkezésükkor visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indokolás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk minden esetben elektronikus levélben (email) kerülnek visszaigazolásra.

6.2. A Szolgáltató a lefoglalt időpont előtt elektronikus levélben (email) küld egy emlékeztetőt az időpontról.

 

7. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.02.09. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

Budapest, 2021.02.09.

bottom of page